Om klubben

Norsk Spaniel Klub er den norske raseklubben for folk med interesse for spaniels, og har vokst til en stor og sterk organisasjon med mange tilbud og fordeler du kan dra nytte av.

Bli medlem

Innmelding i Trøndelag – Norsk Spaniel Klub gjøres via NKK’s medlemsregistrering på denne linken.

Hvem kan være medlem? Alle som har en spaniel, eller som er interessert i rasen kan være medlem.

Medlemskap i Trøndelag – Norsk Spaniel Klub koster kr 290 pr år for hovedmedlemmer og kr 60,- pr år for familiemedlemmer (forutsetter at en i familien er hovedmedlem). Du må også være medlem i Norsk Kennel Klub (NKK)  som koster kr 190 pr. år tilsammen kr 480. Avgiften til Norsk Kennel Klub betales kun en gang om du er medlem av flere hundeklubber uavhengig av om det er lokal hundeklubb eller raseklubb tilknyttet NKK.

Kontigenten inkluderer bladet Våre Spaniels, som kommer ut 4 ganger i året, og Hundesport, som kommer ut ca 10 ganger per år.

Dersom du er medlem av Norsk Kennel Klub og ønsker å bli medlem av Trøndelag – Norsk Spaniel Klub, kan du ordne det på web sidene til Norsk Kennel Klub. Da trenger du medlemsnr. og passord. (Være medlem i annen klubb fra før). http://web2.nkk.no/bli-medlem/

Du kan også sende en mail til avdelingen du sorterer under, se e-postadresse under siden "Om avdelingen"). Er det ingen avdelinger det er naturlig at du sokner til, sender du mail til den som har ansvar for hovedmedlemsregisteret, og som kan legge deg inn som medlem.

Henvendelser som gjelder NSKs medlemsregister sendes til