Nyheter

Saksliste og dokumenter til årsmøtet 2017

01 Feb, 2017

img

Velkommen til årsmøte Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag tirsdag 7. februar 2017 kl. 18.00 i Ingvald Ystgaards veg 7, 7047 Trondheim (lokalene til Mal Proff Trondheim).

Saksliste:

*Konstituering

Opptelling av stemmeberettigede

Valg av møteleder og referent

Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

*Årsberetning

*Regnskap for 2016

*Innkomne saker (se dokument nedenfor)

*Valg

For å kunne ha stemmerett på avdelingens årsmøte må medlemskontingenten for 2017 være betalt.

Her finner dere Årsberetning, resultatregnskap og balanse samt øvrige dokumenter:

Årsberetning for Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag 2016

NSK avd. Trøndelag Resultatregnskap og balanse (ny versjon 7.2.16)

Forslag til årsmøtet i NSK avd Trøndelag 7.februar 2017

Valg 2017

Klubbens lover finner dere her, se § 4-4: http://trondelag.spaniels.org/arkiv/

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet.