Nyheter

Innkalling til årsmøte

29 Dec, 2016

img

Velkommen til årsmøte Norsk Spaniel Klub avd. Trøndelag tirsdag 7. februar 2017 kl. 18.00 i Ingvald Ystgaards veg 7, 7047 Trondheim (lokalene til Mal Proff Trondheim).

Agenda:

*Konstituering

Opptelling av stemmeberettigede,

Valg av møteleder og referent

Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

*Årsberetning,

*Regnskap 2015

*Innkomne forslag; Forslag fra medlemmer, hovedstyret eller representantskapet skal behandles av årsmøtet.

*Valg

Frist for innsending av forslag til årsmøte og ny kandidater til styret er 15. januar 2017. Forslag sendes skriftlig og må være avdelingsstyret i hende 15. januar 2017

E-postadresse: vidar@sagmyr.no

Postadresse: NSK avd. Trøndelag v/Vidar Sagmyr, Nordmyrvegen 23, 7089 Heimdal

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet.

For å kunne ha stemmerett på avdelingens årsmøte må medlemskontingenten for 2017 være betalt.